خانه / ۱۳۹۷ / خرداد

آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۷

پلنگی نازخور

بمانعلی و زنش دم کریاس کنار سبد چوبی پر از علف اَسبِس (شبدر) نشسته بودند و علف ها را شاخه شاخه جدا می کردند و نوبتی به دهان مبارک گاوشان نزدیک می کردند و او با ناز و اَدا زبانش ...

ادامه مطلب »
theme