بایگانی/آرشیف روزانه: دسامبر 7, 2019

قصه “رسید”

چند ساعتی از شب گذشته بود و طبق معمول بعد از روضه خوانی مراسم شبیه خوانی اجرا می شد. واعظ مصیبت پایان منبرش را تمام کرده بود که حاج محمود دوره گرد مجلس را دست گرفت. حاج محمود از روستاهای …

بیشتر بخوانید »